Ανεξάρτητο Service και Τεχνική Υποστήριξη για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656Linux

"Time Machine Server Pro" - Έως 10 φoρές Ταχύτερα Time Machine Backups!
Έως 10 φoρές Ταχύτερα Time Machine Backups!

Αυτόματα Backups από Mac, Windows PC, iOS, Android και Linux!

Εγκαθίσταται στο PC σας (Desktop, Laptop, Netbook) με όποιο συνδιασμό Σκληρών Δίσκων επιθυμείτε!

TV Media Center, Media Streaming Server, File Server, Download Server και Torrent Server!

Φθηνότερο και πιο επεκτάσιμο από το καταργηθέν Time Capsule της Apple!

Με Απεριόριστη Δωρεάν Υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα!

Screenshots

http://timemachineserverpro.gr

Ubuntu scores highest in UK Gov security assessment!
UK government security arm CESG has published a report of its assessment on the security of all ‘End User Device’ operating systems.

Its assessment compared 11 desktop and mobile operating systems across 12 categories including: VPN, disk encryption, and authentication.

These criteria are roughly equivalent to a standard set of enterprise security best practices, and Ubuntu 12.04 LTS came out on top – the only operating system that passed nine requirements without any “Significant Risks”.

This article summarises the report, addressing the specific remarks raised in the assessment, and examines why Ubuntu is such a secure OS for government and enterprise use.

UK Gov Report Summary


Πηγή: http://insights.ubuntu.com/resources/article/ubuntu-scores-highest-in-uk-gov-security-assessment/

Αναβαθμίσεις Λογισμικού!

Κενό ασφαλείας στον Chrome επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο της webcam!
Ερευνητές ηλεκτρονικής ασφαλείας, ανακάλυψαν ένα κενό ασφαλείας στο Flash του Google Chrome, το οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να επιτρέψει ένα αγνοία του χρήστη την ενεργοποίηση της κάμερας και του μικροφώνου του.
 
Το συγκεκριμένο κενό ασφαλείας, μπορεί να επιτρέψει σε κάποιον επιτιθέμενο να λάβει τον έλεγχο της webcam του χρήστη και ουσιαστικά να τον παρακολουθεί μέσω αυτής, με εικόνα και ήχο χωρίς ο χρήστης να το αντιληφθεί.
 
Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής: ο χρήστης επισκέπτεται κάποια σελίδα στην οποία υπάρχει ένα "αόρατο πλήκτρο" (ένα διαφανές στοιχείο), καμουφλαρισμένο πιθανώς σε κάποια επιλογή, στο οποίο εάν ο χρήστης "πατήσει", αυτομάτως δίνει δικαιώματα χρήσης της webcam του στους κακόβουλους που έστησαν αυτό τον μηχανισμό.
 
Η συγκεκριμένη ευπάθεια επηρεάζει όλες τις εκδόσεις του Chrome που έχουν ενσωματωμένο Flash Player, για λειτουργικά Windows, OS X, Linux, ακόμη και το Chrome OS.
 
Όσοι χρησιμοποιούν άλλους browsers δεν έχουν λόγο να ανησυχούν, αφού μεταξύ άλλων οι Firefox, Internet Explorer και Opera διαχειρίζονται τα διαφανή στοιχεία του Flash με διαφορετικό τρόπο και δεν είναι ευάλωτοι στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
 
Από τη Google άργησαν να αντιδράσουν στο συγκεκριμένο κενό ασφαλείας, δήλωσαν όμως πως θα το επιλύσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

How Apple Killed the Linux Desktop and Why That Doesn’t Matter!
It’s hard to say exactly what percentage of desktop and laptop computers run Apple OS X, but it’s clear that the operating system has made slow but steady gains at chipping away at that the sizable lead Microsoft established in the ’90s with its Windows operating system. Some figures put the number at about 6 to 7 percent of the desktop market.

But one thing’s for sure: OS X has been more successful than Linux, the open source operating system that has found a home on data-center servers but is still a rarity on desktops and laptops. Linux may have seen a surge last year, but it still hasn’t seen the sort of growth OS X has, nor the growth that Linux supporters have long hoped for.

Why is that? Miguel de Icaza — one of the original creators of GNOME, a Linux desktop interface that has struggled to take hold — believes that a large portion of the software developers that could have taken Linux to greater heights defected to other platforms, including not only Apple OS X but — more importantly — the web.

Some might blame the slow progress of desktop Linux on the fragmentation of the desktop user interfaces used by the major Linux distributions. In 2010, Canonical announced that it would replaced the popular GNOME desktop environment with its own homegrown Unity environment in the Ubuntu distribution, much to many Linux geeks’ chagrin. But many are also unhappy with the direction GNOME has taken, including Linux creator Linus Torvalds, who posted a tirade about it on Google Plus last year.

Torvalds switched to Xfce, a desktop environment originally created as a lighter-weight alternative to the dominant GNOME and KDE environments (Update: He has since switched back to Gnome, but he’s not happy about it). The audio and video centric Ubuntu Studio completed a transition to Xfce last month, and earlier this month, the venerable Linux distribution Debian dropped GNOME as its default desktop environment and replaced it with Xfce.

But de Icaza says the desktop wars were already lost to OS X by the time the latest shakeups started happening. And he thinks the real reason Linux lost is that developers started defecting to OS X because the developers behind the toolkits used to build graphical Linux applications didn’t do a good enough job ensuring backward compatibility between different versions of their APIs. “For many years, we broke people’s code,” he says. “OS X did a much better job of ensuring backward compatibility.”

But at the same time, development was shifting to the web. Open source on the desktop became a lot less important than open source on the server. The need to develop native applications was diminishing and at the same time OS X provided a good enough Unix-like environment that programmers could develop on a Mac and then deploy to a Linux server.

The web is where open source truly thrives. Even Steve Ballmer admits that Linux is beating Windows in the web server market. Even if you don’t have a single open source application installed on your laptop, if you use the web you’re probably being served by several open source technologies, including web servers like Apache and Nginx and programming languages and frameworks like PHP and Ruby on Rails all running on an open source operating system. The latest trends in web technology, from cloud computing to big data, are also built on open source technologies such as Apache Hadoop, MongoDB and the Xen hypervisor.

Open source powers the server side of the web, but there’s no guarantee of openness on the user-facing side. And that’s where open source advocates are focusing much of their efforts now, even if they have started using Macs. “Many people who were talking about Free Software are the people talking about the open web now,” de Icaza says.

One of them is Stormy Peters, the former executive director of the GNOME Foundation. She’s still on the GNOME Foundation board an like de Icaza she still keeps some Linux machines around. But as director of websites and developer engagement at the Mozilla Foundation, her focus is now on the open web.

“The reason I’m personally at Mozilla is that I saw a lot of websites that weren’t designed with the principles of free software,” she says. Thanks to AJAX and HTML5, the web has become the dominant platform for applications she says.

In what ways can the principles of free software be applied to the web? Peters says one of the most important aspects of open source software is that you, or someone you trust, can examine an application’s source code and see what it’s doing. One way to bring this level of insight to the web is help users control their data and how it is used by web applications. That’s the goal of Mozilla Identity team, who are working on Mozilla Persona, a browser-based identity and authentication system.

Another big change since the early days of the Linux desktop is the rise of the mobile web. “There’s a huge portion of the world who are going to first experience the internet through the mobile devices,” Peters say.

To that end, Mozilla is working on its Boot to Gecko open source mobile operating system, but possibly more importantly is the Mozilla Marketplace. These applications will run anywhere that the Firefox web browser will.

Mobile development is also on de Icaza’s mind. Since 2001 he’s been working on Mono, an open source framework for running Microsoft’s .NET languages on non-Microsoft operating systems like Linux and OS X. Now the project is available on Android and iOS as well.

Meanwhile, through all of this, GNOME and the Linux desktop are still chugging along. GNOME 3.6 will be out soon, and is working to improve the developer experience.


Πηγή: http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/08/osx-killed-linux/

"Raspberry Pi": An ARM Linux box for $25!http://www.raspberrypi.org

Ubuntu VS OS X!Hi!

I am with Ubuntu from the first release, I changed from windows because the reasons that everyone knows and I am studing computer systems for 5 years(I am on the last year of masters degree), at beginning I changed to Ubuntu(Linux) because I wanted to learn more, I wanted to really understand how SO works and have a different perspective, I really enjoyed that time because I was one of the few who could really work on Linux and I was also invited to work on my university`s Linux group, I was learning, I could solve problems and I was glad to watch the growing of Ubuntu ever 6 months, even my part-time job(Burger King) had switched from Windows to Ubuntu and also other companies. But now I agree with “Vincent Danen”, my time is starting to get very expensive(in spite of still enjoying to fix my Ubuntu`s problems).

To give you some examples:

- My university has an wireless connection(Eduroam) that I must configure every time I want to access it.

- Since Ubuntu 8.04 I have to reconfigure my wireless card to work.

- I use openoffice to make my presentations and when I open them with M.Office all characters are unaligned.

- The last time I receive a word file(an important one) and opened with openoffice the images were missing and I had to ask the sender to send me the images in a separate folder(Yes, I checked the configurations).

- When I use skype I ALWAYS have problems with the video.

- etc

Every Linux user had spent a lot of time configuring and reconfiguring something on their system to make things work(sometimes). If you do not mind to do this then It is fine, I used to think that way.

When I look back and see the time I spent resolving this issues to do something in spite of just do it, it is quite a lot.

Personally I think time is much more important than money and in the end I do not want to look back and see that I spent 1 year of my life trying to put my internet working or finding a compatible program or put one projector working with my Ubuntu or trying to accomplish the same tasks that iLife provide within the same time.

You pay Mac OS with your money.

You pay Linux with your time.

Mac OS is better because it allows you to do the same things in a fewer time. Some of you may say that apple computers are for people that do not know very much about computers because they are easy, and why should an operating system be hard? do you like to inspect your car`s engine or always repairing it? or do you prefer that it takes you wherever you want without complain?

And do not forget that Mac OS is built over the Unix (do you know that Mac OS X is certified by Unix and Linux do not?), so if you like to do things hard core you can do it anyway.

Now WWDC 2009 is about to start.

See you guys!

Πηγή: http://regebro.wordpress.com/2008/11/10/ubuntu-vs-os-x-the-deathmatch/#comment-1282