Ανεξάρτητο Service και Τεχνική Υποστήριξη για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656iOS 7

Flaws in iOS 7 allow stolen iPhone to hijack Apple ID despite remote wipe!

Κυκλοφόρησε το iOS 7.1!
iOS 7.1 is packed with interface refinements, bug fixes, improvements, and new features. Apple CarPlay introduces a better way to use iPhone while driving. And you can now control exactly how long Siri listens and more. Getting the update is easy. Go to Settings. Select General. And tap Software Update.

http://www.apple.com/ios/ios7-update/

The inpiration for iOS 7 Color Scheme?

Κυκλοφόρησε το iOS 7!http://www.apple.com/ios/

Ανακοινώθηκε το iOS 7!
http://www.apple.com/ios/ios7/