Ανεξάρτητο Service και Τεχνική Υποστήριξη για τα Apple Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656Apr 2014

Google: Υποστήριξη και χρήματα στην Samsung για την δίκη με την Apple!
Η δίκη μεταξύ Apple και Samsung έχει και μια κρυφή, ως τώρα, χείρα βοηθείας από το Google που διατίθεται να βοηθήσει οικονομικά και όχι την Samsung μόνο αν χρειαστεί.

Όπως αποκαλύπτουν emails που ήρθαν στην επιφάνεια κατά την διάρκεια της νέας δίκης μεταξύ Apple και Samsung, το Google έχει προσφερθεί να καλύψει μέρος των εξόδων από το κόστος της δίκης αλλά και μέρος της οικονομικής ζημιάς που θα πληρώσει η Samsung σε περίπτωση που χάσει την δίκη.

Η συνεργασία και η υποστήριξη της Samsung από το Google είναι μέρος της συμφωνίας του Mobile Application Distribution Agreement που επιτρέπει στην Samsung να χρησιμοποιεί Google apps στα smartphones και tablets που πουλάει (πχ Play Store, Gmail, Google maps) με αντάλλαγμα την επίσημη σφραγίδα Android από το Google.

Πρόσφατα, Samsung και Google υπέγραψαν 10ετή συμφωνία για πατέντες και όχι μόνο με την επίσημη ανακοίνωση να αναφέρει ” [...] global patent cross-license agreement covering a broad range of technologies and business areas. The mutually beneficial agreement covers the two companies’ existing patents as well as those filed over the next 10 years [...] “. Η συμφωνία έγινε γνωστή στον τύπο λίγο πριν από την αρχή της νέας δίκης μεταξύ Apple και Samsung.

Νεοελληνική αγορά εργασίας!

Tο τέλος της αρχής ουδετερότητος των δικτύων στις Ηνωμένες Πολιτείες;
Αναστάτωση έχει προκαλέσει δημοσίευμα των New York Times, με τους νέους κανόνες που πρότεινε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC, Federal Communications Commission) σχετικά με την αρχή της ουδετερότητας των δικτύων.

Πράγματι, ενδεχομένως να φτάνουμε στο… τέλος της αρχής ουδετερότητας των δικτύων, αφού ακόμα και μετά το άρθρο των New York Times, όπου επανήλθε στο θέμα ο πρόεδρος της επιτροπής (FCC) για να ξεκαθαρίσει κάποια ζητήματα, κανείς δεν έχει πειστεί για τις προθέσεις του.

Πιο συγκεκριμένα, και με βάση όσα μαθαίνουμε από το δημοσίευμα της γνωστής εφημερίδας, εταιρείες περιεχομένου όπως για παράδειγμα οι Netflix, Disney και άλλες, θα μπορούν να πληρώνουν τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τους πάροχους Internet στις ΗΠΑ, ώστε να τους εξασφαλίζουν «καλύτερες γραμμές», με μεγαλύτερο bandwidth ώστε το περιεχόμενο τους να φτάνει στον τελικό καταναλωτή με το καλύτερο δυνατό τρόπο, όσο αφορά στην ποιότητα απεικόνισης (π.χ σε μεγαλύτερη ανάλυση) και στην ταχύτητα, στην περίπτωση για παράδειγμα που έχουμε να κάνουμε με υπηρεσίες video on-demand κ.ά.

Πως όμως οι μικρότερες εταιρείες που δεν έχουν να διαθέσουν τα ίδια χρήματα με τις μεγαλύτερες εταιρείες, και δεν μπορούν να πληρώσουν τα τέλη των πάροχων θα καταφέρουν να επιβιώσουν σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοπίο;

Ενδεχομένως, για να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες, να πρέπει να μεταφέρουν το έξοδο στον πελάτη/ καταναλωτή, με αποτέλεσμα την αύξηση στις τιμές των συνδρομών.

Ομάδες καταναλωτών, όπως οι Public Knowledge και Free Press, εναντιώθηκαν στις αλλαγές που θέλει να φέρει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ, αναφερόμενοι μάλιστα στην πρώην επαγγελματική διαδρομή του επίτροπου Tom Wheeler στην βιομηχανία των πάροχων τηλεπικοινωνιών και κατηγορώντας τον ως λομπίστα.

Οι ομάδες καταναλωτών πιστεύουν ότι οι νέες προτάσεις της FCC θα ευνοήσουν τις μεγάλες εταιρείες, θα «στραγγαλίσουν» οικονομικά τις μικρότερες ενώ και οι καταναλωτές θα επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα, είτε απολαμβάνουν υπηρεσίες μίας Tier 1 εταιρείας, είτε μίας Tier 2, όπως θα καταντήσουν.

Why I may never install Office for Mac again!
With Office for Mac in limbo and Apple continuing to spoil Pages for the rest of us, I took a risk installing OpenOffice on a newly configured Mac – and may never look back.

By David Braue

Old habits definitely do die hard, which is probably why I have dutifully pulled out the Microsoft Office for Mac (OfM) install disk every time I've reformatted or upgraded one of the many Macs I've set up and kept running over the years.

When recently setting up a new iMac with Mavericks and I couldn't locate that OfM install disk, however, an act of desperation turned into a new modus operandi after I realised that our open-source allies have made the world's most widely used office suite nearly irrelevant.

Microsoft Office may be rusted onto the corporate office worker's psyche, but many Mac users will find OpenOffice just as capable.

There has been a lot of movement in the office-suite market of late, what with Apple releasing Pages, Keynote and Numbers for free; Google Docs popular but still outage-prone; and Microsoft's Office 365 gaining momentum even as the company puts free versions of Office in the cloud to varying effect.

While cloud-based alternatives are getting better all the time, I'm a traditionalist who has used local productivity applications since the days of Wordstar. So, as you can imagine, when I set up a new computer I like to have a writing tool that works whether I'm online or not.

Previous versions of iWork had promise as an alternative, but I have a long-running feud with Apple over iWork for one simple reason: Apple refuses to give it the ability to simply load and save files in Word's .DOC format.

That's right: the only way to handle documents in Pages is by saving your working documents as .pages files – which are, inexplicably, often 10 or more times larger than their Word .DOC equivalent – and then exporting .DOC versions as and when you need them.

If you work with a lot of documents, the double-handling rapidly grates on you. I was hoping to standardise on Pages after hearing about Apple's move to make it free, but Apple is still insisting that we use its own file format to save documents.

Little wonder the business community has been increasingly abandoning Pages and iWork: in the real world – the business world outside Apple's closed-garden ecosystem –absolutely nobody uses the .pages format. Apple's determination to force it down our throats has made its latest iWork iteration less of an Office killer and something more resembling TextEdit on steroids.

At any rate, with Pages out of the question and Office nowhere to be found, I took a chance and revisited the open-source equivalent, OpenOffice, to see if it might allow me to maintain my workflow based on the frequent loading, editing and saving of .DOC files.

OpenOffice has been around for some time, but despite heroic efforts by its developers it has struggled to gain a massive following mainly because Microsoft Office is so broadly available. Business users know Office and have it available to them as a matter of course, while home users probably get it through student bundles or the like.

Mac users, however, have a different decision set. Despite its name, Office for Mac is a rather different productivity suite than Office for Windows – with a different interface and a different feature set. These differences are often significant: it was only with the latest version, for example, that the Mac version of Office was given Visual Basic for Applications (VBA) scripting capabilities after years of conspicuous absence.

Rumour has it that the next version of Office for Mac will bow early next year – prompting many to upgrade, no doubt, even as the memory of now-unsupported Office 2008 fades. But if you can't wait that long – or, like me, you find yourself without an OfM install disk – it's time to give OpenOffice another look.

I had tried it a few versions ago but found it woefully underfeatured as a replacement for OfM. But with its latest iteration (v4.0), OpenOffice is not only extremely quick and easy to use; thanks to ongoing improvements and the contribution of a large volume of code from IBM's Symphony, it's compatible and close enough to Office that you may not even notice you're in the new environment.

Certainly, for someone with very specific requirements – all I need to do is be able to edit documents, save and send .DOC files, and use tools like the highlighter and word counts – OpenOffice ticks all the boxes.

I have found it to be a simple-to-use, capable alternative to Word that costs nothing and offers more than enough features and flexibility that it probably does everything you need it to. It even has Pages' contextual sidebars.

If you have several Macs in the family, this may make OpenOffice not only curious but absolutely compelling because of its much lower cost.

Sure, I've made a few changes: for example, using Mac OS X's application-specific keystrokes I have set up a few keyboard shortcuts for functions like Format Paragraph (Shift-Command-M) and Word Count (if you don't know how to do this, go to System Preferences > Keyboard > Application Shortcuts, then click +, choose your application, enter the unique text of the menu item you want the keystroke to start, and then the keystroke you want to use).

Play around with it and you'll find that the latest OpenOffice gives you more than enough room to stretch your arms and get to work. The spreadsheet and presentation modules are so similar to Excel and PowerPoint – the Mac versions, at least – that you may never know you're not using the real thing.

This is not meant to be a primer on OpenOffice, as much as a reminder that it is still out there, and in its latest iteration it is better than ever.

That may be good news for its authors, since figures suggest that OpenOffice is not exactly burning up the charts; a recent Forrester survey suggested that only 6 percent of companies offer their employees an alternative to Microsoft Office.

As I mentioned earlier, favourable enterprise licensing terms mean most people don't have any need for OpenOffice; recent figures suggest 16 percent of businesses will upgrade to Office 2013 within a year and 20 percent more in the long term.

This is great news for Microsoft and Windows users. But if you're a Mac user who can't or won't buy OfM – or are just looking for an easier and faster productivity option – give it a try. You may find, like I did, that the days of installing massive, monolithic applications are simply over.

What do you think? Have you switched to OpenOffice? Did you try it and discover it was underpowered for your needs? Or am I already late to the party?


http://www.zdnet.com/why-i-may-never-install-office-for-mac-again-7000023520/

Why I love Apple products, and am just a tiny bit embarrassed to be seen using them!
I love my Apple products. I’ve used Macs since day one. My desk right now has on it my MacBook Pro, MacBook Air, iPad Air, Thunderbolt Display and iPhone. Oh, and an Apple Bluetooth keyboard and Magic Trackpad, of course.

My friends are convinced that I’m incapable of leaving the house without my iPad, and I have to confess that the evidence is on their side. My car has an iPhone dock so I can listen to music and podcasts. If I’m on a plane, train or tube, it’s a near-certainty that I’ll be using my iPad or listening to music on my iPhone - or both.

I love Apple hardware design. Sleek, minimalistic, beautiful. There aren’t that many other really attractive laptops out there, and most of the ones that are have essentially copied Apple’s designs...

I love OS X and iOS. Not everything about them, of course: there are glitches and anoyances, and iOS in particular is showing its age a little with the lack of live data on the homescreen, but both Just Work. Windows 8 is pretty good, but just the other day helping a friend update her CV on her Windows laptop, I was reminded of just how many nice touches I take for granted in OS X.

I love the seamlessness of iCloud. Again, we all know it’s not perfect, but it’s still incredibly impressive that syncing is now something that happens, rather than something I have to do. Ninety-nine percent of the time, I can pick up any of my iDevices, and the same, up-to-the-minute information will be on each.

I also really like Apple as a company. The reason the products are so good is precisely because Apple has strong values around quality, attention to detail and refusal to compromise. I love the fact that Apple concentrates on doing a small number of things very well, and doesn’t do what most companies in its position would do and slap an Apple logo on everything from baseball caps to cars.

I love the fact that Apple supports its technology with real people. Admittedly not everyone lives within easy reach of an Apple Store, but for those who do, anyone can wander in, ask the dumbest question and get individual help, free of charge. Compare that to attempting to get help with a Windows laptop or Android phone, and there is just no comparison.

So why, then, would I feel even a tiny bit embarrassed to be seen using them? Three reasons...

I was in a certain well-known coffee store the other day, and I paused from what I was writing to look around. The first thing I noticed was that almost every single customer was using an electronic device, busily immersed in a smartphone, tablet or laptop. Second, out of around 30 devices in use, I think only three or four of them didn’t have an Apple logo. In central London, at least, it seems the default choice.

Perhaps I’m being snobbish, but I can remember when spotting someone else using a Mac was almost an event. We were the unusual ones, the ones who had given the matter more thought, and were prepared to step out of the mainstream and buy something that was, honestly, at the time, a bit eccentric. People would ask you why.

But hey, I can live with being one of the masses (for a certain demographic value of masses, anyway). The second reason is the fashionista thing.

Apple has a lot of discerning customers. People who are perfectly well aware of the alternatives, know full well how the prices of competitor products compare and have made a choice to pay a premium price for a superior product. The type of people you’d find reading 9to5Mac, in fact.

But even I have to agree with my Apple-ribbing friends that there are those … other type of Apple customers. The sheeples, as they are unkindly dubbed. The type of people who buy Apple because it’s expensive and fashionable, and because they have no clue what else is out there.

Perhaps worse than the fashionista, though, are the third reason: the fanbois.

Don’t misunderstand me: I don’t use the term to describe people who love Apple products. I’m one of those. By fanbois, I mean those who are so utterly fanatical about it that they will scream and shout and stamp their feet if anyone so much as dares to level the slightest hint of criticism at Apple, or to say anything even vaguely complimentary about Windows or Android.

I’d rather not be mistaken for a fashionista (though perhaps my dress sense saves me there). I would most definitely not like to be mistaken for a fanboi. It was in that coffee shop when I realised I might, to the casual observer, have given that impression. The wifi was hopeless, so when I needed to google something, I pushed aside my MacBook Air, and got out my iPad Air to do the search. At which point, with perfect timing, someone called me – on my iPhone. I did feel just a twinge of embarrassment about sitting at a coffee shop table simultaneously using three pieces of Apple technology.

I supposed I should just have been grateful I couldn’t yet be wearing an iWatch...


http://9to5mac.com/2014/02/17/opinion-why-i-love-apple-products-and-am-just-a-tiny-bit-embarrassed-to-be-seen-using-them/

Looks like Mac finally supports Windows!

Η Apple ανακοίνωσε το Bin Pro!

Flaws in iOS 7 allow stolen iPhone to hijack Apple ID despite remote wipe!

iPhone 5s Touch ID susceptible to fingerprint spoofs!

Ερωτευμενή με την Apple!

H Toshiba ανακοίνωσε τις ταχύτερες κάρτες μνήμης microSD στον κόσμο!
H Toshiba, εφευρέτης των μνημών τύπου flash ανακοίνωσε τις ταχύτερες κάρτες μνήμης microSD. Οι νέες κάρτες ακολουθούν το πρότυπο Ultra High Speed serial bus interface - UHS-II.
 
Θα είναι διαθέσιμες σε χωρητικότητες των 32 και 64 GB προσφέροντας τη δυνατότητα για εγγραφή ακόμη και βίντεο ανάλυσης 4K με ελάχιστη ταχύτητα εγγραφής 30 MB/s.
 
Οι κάρτες των 64 GB προσφέρουν μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης 260 MB/s και εγγραφής 240 MB/s. Τα μοντέλα των 32 GB προσφέρουν αντίστοιχα ταχύτητες 145 MB/s και 130 MB/s.
 
Οι βελτιωμένες επιδόσεις επιτρέπουν την ταχύτερη μεταφορά αρχείων μουσικής και ταινιών σε smartphones και tablets, καθώς και φωτογράφιση συνεχών λήψεων σε υψηλές ταχύτητες.
 
Η διαθεσιμότητα και το κόστος των νέων καρτών δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

O θάνατος του Steve Jobs ήταν η ευκαιρία της Samsung για να επιτεθεί στο iPhone!
Κατά τη διάρκεια της δίκης μεταξύ Apple και Samsung που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στις ΗΠΑ στελέχη της κορεάτικης εταιρείας απεκάλυψαν ότι ο θάνατος του Steve Jobs στις 5 Οκτωβρίου του 2011 μία μέρα μετά την παρουσίαση του iPhone 4S ήταν μια «ευκαιρία» για να επιτεθούν στο iPhone.

«Δυστυχώς ο θάνατος του Steve Jobs έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κύμα κάλυψης στον Τύπο για την ανωτερότητα της Apple και του iPhone», ανέφερε ο τότε αντιπρόεδρος πωλήσεων της Samsung Telecommunications America, Michael Pennington. «Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για να επιτεθούμε στο iPhone».

Η επιχειρηματολογία της Samsung έχει να κάνει με την αντίληψη που έχει ένας καταναλωτής για ένα προϊόν που έχει δημιουργηθεί από έναν “καινοτόμο”, “τελειομανή”, “παθιασμένο”, “οραματιστή”, κτλπ. «Ποιος καταναλωτής δεν θα ένιωθε υπέροχα αγοράζοντας μια συσκευή που έχει δημιουργηθεί από έναν τέτοιο άνθρωπο», υπογράμμισε ο Pennington. «Ξέρω ότι αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για να επιτεθούμε στο iPhone».

Υπάρχει ένα ενδιαφέρον στο ότι μέχρι εκείνο το σημείο η Samsung ήταν διστακτική στο να επιτεθεί απευθείας κατά της Apple και του iPhone γιατί η Apple ήταν πολύ σημαντικός και μεγάλος πελάτης. Μάλιστα, η Samsung ήθελε να αφήσει την Google να κάνει τη «βρόμικη» δουλειά.

Με την προτροπή του Pennington, ωστόσο, δόθηκε το πράσινο φως για διάφορες διαφημιστικές καμπάνιες που κορόιδευαν τόσο το iPhone όσο και τους ίδιους τους καταναλωτές που το επέλεγαν.

Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα e-mails που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δίκης εδώ.

The 50 Most Frustrating Moments In Videogames!

Send encrypted messages by one click!
https://encrypt.to

Google: The bigger picture!

Τι γνωρίζει η Google γιά εσένα!

Άχρηστα τα κλεμμένα smartphone στις ΗΠΑ μετά τον Ιούλιο του 2015! Στην Ευρώπη;
Όλα τα smartphone που θα κατασκευαστούν μετά τον Ιούλιο του 2015 από τις Apple, Google, HTC, Huawei, Motorola, Microsoft/Nokia και Samsung και θα διατεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν χωρίς χρέωση έναν στοιχειώδη μηχανισμό ασφάλειας σε περίπτωση κλοπής. Η ενεργοποίηση ή όχι του μηχανισμού θα αποτελεί απόφαση του χρήστη, χωρίς να περιορίζει τις επιλογές του για περαιτέρω θωράκιση του τηλεφώνου του. Σε αυτή την συμφωνία κατέληξε η ένωση μελών της βιομηχανίας κινητής τηλεφωνίας CTIA μετά τις πιέσεις που ασκούν φορείς και καταναλωτές από τις ΗΠΑ, όπου οι ληστείες για smartphone χαρακτηρίζονται μάστιγα.

Κατασκευαστές και εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που δρουν στις ΗΠΑ δεσμεύτηκαν ότι τα επόμενα smartphone που θα διαθέτουν στην χώρα θα επιτρέπουν στον χρήστη τα εξής:

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων από απόσταση, όπως e-mail, φωτογραφίες και επαφές σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

Το τηλέφωνο θα μπορεί να καταστεί μη λειτουργικό σε μη εξουσιοδοτημένο χρήστη (για παράδειγμα, με κλείδωμα από απόσταση με κωδικό ή PIN), με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών για τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης ή άλλους αριθμούς που θα ορίσει ως τέτοιους ο χρήστης (π.χ. οι κλήσεις προς το σπίτι του).

Το τηλέφωνο δεν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά χωρίς την άδεια του εξουσιοδοτημένου χρήστη, συμπεριλαμβανομένης επαναφοράς του τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (δηλαδή, διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων από το τηλέφωνο), στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό (π.χ. με το κλείδωμα όπως προαναφέρθηκε).

Πάντως, η συμφωνία προβλέπει ότι το smartphone που έχει καταστεί μη λειτουργικό στον μη εξουσιοδοτημένο χρήστη (π.χ. στον κλέφτη ή στον κλεπταποδόχο) θα μπορεί να επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή του, δηλαδή να λειτουργεί εάν επιστρέψει στον νόμιμο κάτοχό του και μάλιστα ανακτώντας τα προσωπικά του δεδομένα, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό (π.χ. ανάκτηση από το cloud).

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που συνυπογράφουν εθελοντικά την συμφωνία, συμφωνούν να επιτρέπουν την διαθεσιμότητα του προεγκαταστημένου λογισμικού ή το κατέβασμα του βασικού αντικλεπτικού εργαλείου.

Πέντε συμβουλές για να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες από την πιθανή κλοπή smartphone, tablet ή φορητού υπολογιστών παρέχει η εταιρεία δημιουργίας λύσεων λογισμικού ασφάλειας ESET, με αφορμή την Ημέρα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Κλείδωμα με κωδικό, τήρηση αντιγράφων τακτικά, λογισμικό εντοπισμού της κλεμμένης συσκευής, κρύψιμο στο αυτοκίνητο και κρυπτογράφηση πολύτιμων δεδομένων αποτελούν στοιχειώδη μέτρα προστασίας λέει η ESET.

Είναι ικανό να αποτρέψει τις συχνά βίαιες επιθέσεις το μέτρο αυτό;

Πάντως, ο Εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο George Gascon επισημαίνει πως η συμφωνία αυτή δεν θα επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα καθώς η ενεργοποίηση του αντικλεπτικού μηχανισμού επαφίεται στον χρήστη. Κι αυτό καθώς, οι κλέφτες θα επιλέξουν να κλέψουν περισσότερα smartphone από τα οποία κάποια θα αποδειχτούν άχρηστα, άλλα όμως όχι.

Νωρίτερα, ο ίδιος είχε επικροτήσει την υλοποίηση των υπηρεσιών Find My Mobile και Reactivation Lock στο Samsung Galaxy S5 συμπληρώνοντας το ίδιο σχόλιο περί ανεπαρκούς βέβαια μέτρου τονίζοντας πως «καμία οικογένεια δεν πρέπει να χάσει μητέρα, πατέρα, γιο ή κόρη για ένα τηλέφωνο» και κάλεσε κατασκευαστές και δίκτυα να κάνουν το σωστό, να δώσουν προτεραιότητα στην δημόσια ασφάλεια αντί στα κέρδη τους και να σταματήσουν αυτή την βίαιη επιδημία που θέτει σε κίνδυνο εκατομμύρια χρήστες smartphone.

To 44% λογαριασμών στο Twitter δεν έχουν κάνει ούτε ένα Tweet...
Το Twitter, το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν σταματά να εξαπλώνεται αλλά μια νέα έρευνα δείχνει το πραγματικό διαρκές πρόβλημα της υπηρεσίας και αυτό σχετίζεται με την αποχή των χρηστών από τα ....tweets .

Σύμφωνα με αναφορά του Twopcharts, μιας ιστοσελίδας η οποία παρατηρεί την δραστηριότητα στο Twitter, το 44% από τους 974 εκατομμύρια συνολικά χρήστες της υπηρεσίας δεν έχει κάνει έστω ένα tweet. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα δεν είναι εφικτό να εντοπιστεί εάν κάποιος λογαριασμός έχει συνδεθεί μετά την εγγραφή αλλά εντοπίζεται μόνο η δραστηριότητα του εφόσον κάνει κάποιο tweet ή retweet.

Από την πλευρά του Twitter υποστηρίζεται πως διαθέτει 241 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες το τελευταίο τρίμηνο του 2013 . Η εταιρία θεωρεί ενεργό χρήστη όποιον συνδέεται στο λογαριασμό του μια φορά τουλάχιστον κάθε μήνα και δεν δίνει έμφαση στην δραστηριότητα του χρήστη αναφορικά με τα tweets .

Βέβαια από την σκοπιά ενός χρήστη, η παραμονή στο Twitter δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από tweets καθώς υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις για να του κρατήσουν το ενδιαφέρον. Αξίζει να σημειωθεί πως η ύπαρξη ενεργών δραστήριων χρηστών βοηθά στην δημιουργία διαφημιστικών εσόδων για το Twitter μέσω των tweets, retweets, favorites κλπ.

Εκπρόσωπος του Twitter αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσύεμα με την αιτιολογία ότι το Twitter δεν σχολιάζει δεδομένα που προέρχονται από άλλες πηγές.

Χάκερ "σπάει" τον αισθητήρα αποτυπωμάτων του Samsung Galaxy S5 και εκμεταλλεύεται την εφαρμογή PayPal!

Απόλυτη Διαγραφή!

Ποσοστά αποτυχίας και διαρκείας ζωής των σκληρών δίσκων!


H Seagate παρουσίασε τον ταχύτερο σκληρό δίσκο χωρητικότητας 6 ΤΒ!
Μπορεί η Western Digital να ήταν η πρώτη εταιρεία που παρουσίασε σκληρό δίσκο χωρητικότητας 6ΤΒ ωστόσο η Seagate απάντησε και ανακοίνωσε τη δική της πρόταση, ανάλογης χωρητικότητας.

Έτσι λοιπόν, ο νέος σκληρός δίσκος Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD v4, ο οποίος προορίζεται για επαγγελματικές/ επιχειρησιακές εφαρμογές έχει χωρητικότητα 6ΤΒ και είναι κατασκευασμένος με βάση την "παραδοσιακή" τεχνολογία και όχι χρησιμοποιώντας ήλιο, όπως έκανε η WD στο δικό της μοντέλο.

Σύμφωνα με τη Seagate είναι τουλάχιστον 25% ταχύτερος σε σχέση με ανταγωνιστικά μοντέλα και προσφέρει δύο interfaces, 12GB/sec SAS, και 6GB/sec SATA.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί απροβλημάτιστα σε συνθήκες αδιάκοπη λειτουργίας (24/7) καθώς και για μεταφορά χωρίς προβλήματα έως 550ΤΒ δεδομένων ανά έτος.

Η εταιρεία δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία κυκλοφορίας του ή την τιμή του, η οποία αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 600 δολάρια.

Apple Is About to Lose Another Key Executive, Jony Ive Reportedly Pushing Out Greg Christie!
Amidst rumors of OS X 10.10 gaining a visual overhaul commissioned by Human Interface Chief Jonathan Ive, the Cupertino company is preparing to let go one of the very people that helped create the iOS and OS X interfaces, Greg Christie.

Christie is a veteran at Apple. He has been instrumental in the creation of the iOS operating system (referred to as “iPhone OS” at the time of inception), and he helped shape OS X into what it is today, answering only to Craig Federighi. However, a falling out with Ive has left him with no choice but to resign, according to people who are familiar with the situation.

It isn’t clear if Christie has signed the papers yet, but Apple confirmed the planned departure to the Financial Times. The company refrained from offering details about his resignation, as the Cupertino giant doesn’t comment on rumors and speculation.

If the reported reasons are true, Christie would be the second key Apple executive that leaves, or is forced to leave Apple because of clashing with Jony Ive, the company’s design guru. It’s never too clear who is right and who is wrong in these situations, and since we hardly have any facts, speculation is pretty much all we can hear.

One rumor is that Christie doesn’t agree with Jony Ive’s redesign plans for the OS X 10.10 interface.

“When Ive tasked Apple’s Human Interface team with redesigning iOS 7 to include an entirely new look, Christie and Ive reportedly clashed over design direction, after which Ive is said to have circumvented Christie’s leadership of the team during the new operating system’s development,” according to 9to5mac.

It appears Christie is not a fan of Ive’s work with the flat look and feel of iOS 7, and neither are many users out there. However, it appears that Ive is marching forward with his plans to extend the flatness to the desktop.

While we may never know the full scope of the Ive/Christie fallout, we will catch a glimpse of OS X 10.10 at this year’s Worldwide Developers Conference, which starts on June 2 and ends on June 6.

The Cupertino computer giant usually hands developer preview builds of its next-gen OS X at WWDC, and this year should be no different. Apple most likely has a preview of iOS 8 planned as well. The mobile software is expected to retain the same flat UI while adding new features.

Hilarious video of sweatshirt wearing dog eating at dinner table!

Ανακοινώθηκε η κατασκευή μνημών RAM 128 GB!
Ο κατασκευαστής SK Hynix οπου ανακοίνωσε οτι κατασκεύασε τα πρώτα αρθρώματα μνήμης DDR4 μεγέθους 128GB το καθένα.

Οι καινούργιες μνήμες των 128GB αποτελούνται απο 8Gbit DDR4 chips κατασκευασμένα σε κλίμακα των 20nm διπλασιάζοντας τη χωρητικότητα ανά DIMM και σύμφωνα με τον κατασκευαστή, μπορεί να φτάσει ταχύτητες 2.133 megabits το δευτερόλεπτο σε σύγκριση με τα 1.333 Mbps της DDR3.

Ένα ακόμη θετικό και αξιοπρόσεκτο σημείο είναι ότι θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, και θα λειτουργούν με μόλις 1.2V σε σχέση με τα αρθρώματα μνήμης DDR3 που εργάζονται στα 1.5V.

Η μαζική παραγωγή των 128GB DDR4 αλλά και των 64GB αναμένεται να ξεκινήσει στo πρώτo μισό του 2015.

Άτακτο iPad!

Η Apple ετοιμάζεται να διαλύσει το Mac OS X: "OS X 10.10 Syrah Sports “Significant” UI Redesign Led by Jony Ive!"
Likely to arrive in developer-preview form at Apple’s Worldwide Developers Conference this summer, OS X 10.10, codenamed Syrah, is receiving its final UI touches led by Human Interface chief Jonathan Ive.

A report covering iOS 8 and OS X 10.10 in anticipation of WWDC14 this June (with many more leaks likely on the way) reveals that Apple has ambitious plans with the user interface refresh planned for OS X 10.10. Rather than focusing on features, the new OS “will focus on aesthetics”.

These sources reportedly said that “Apple Senior VP of Design Jony Ive is leading a ‘significant’ design overhaul for OS X, and the new design will be the operating system’s cornerstone new feature (none of the mockups online, like the one above, are a good indicator of what to expect).”

The sources further said that “The new design will not be as stark as iOS 7, but it will include many of the flat elements and white textures instead of re-creations of life-like elements. The end-to-end redesign is said to be a top priority at Apple right now, with the specific details about the changes being sworn to extreme secrecy.”

New features set to make their way into OS X include Siri and support for iOS AirDrop, though it remains to be seen if they will make it into version 10.10, which is the planned update for this year.

The same report holds that “Apple is also working on some lower-cost iMacs and standard MacBook Air/Pro updates,” but these don’t have a definitive launch date set.

As far as iOS 8 is concerned, no new details are provided other than what we already know. Apple has a Healthbook application planned for it and an updated version of Maps. The codename for iOS 8 is Okemo, and there will be a preview of the software offered to developers in June at WWDC.

The Healthbook application “is capable of tracking data for various bloodwork details, heart rate, blood pressure, nutrition, blood sugar, sleep, respiratory rate, oxygen saturation, weight, and activity,” which lends credence to rumors about Apple launching a sensor-packed wrist-worn device.

Healthbook will also include an Emergency Card that holds important health information about the user, in case he / her becomes lost or loses consciousness, complete with “contact information, weight, and a list of medication prescriptions.”

Apple Software Update: Digital Camera RAW Compatibility Update 5.04DOWNLOAD

System Requirements:
OS X Mountain Lion 10.8.5 w/ iPhoto 9.4.3 or Aperture 3.4.5
OS X Mavericks 10.9 w/ iPhoto 9.4.3 or Aperture 3.4.5

This update adds RAW image compatibility for the following cameras to Aperture 3 and iPhoto '11:
Fujifilm X-E2
Fujifilm X-T1
Nikon D3300
Nikon 1 AW1
Panasonic LUMIX DMC-GM1
Pentax K-3

For more information on supported RAW formats, see http://support.apple.com/kb/HT5955.

Apple Software Update: Xerox Printer Drivers v3.0.1 for OS XDOWNLOAD

System Requirements:
OS X Mavericks 10.9 and later
OS X Mountain Lion 10.8 and later
OS X Lion 10.7 and later

This download includes the latest Xerox printing and scanning software for OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, and OS X Lion.

For information about supported printer models, see: http://support.apple.com/kb/HT3669#Xerox

Apple Software Update: Xerox Printer Drivers v2.3 for OS XDOWNLOAD

System Requirements:
OS X Snow Leopard 10.6 and later

This download includes the latest Xerox printing and scanning software for OS X 10.6 and later.

For information about supported printer models, see: http://support.apple.com/kb/HT3669#Xerox